AktualnościWszystkie

Samorząd powiatowy wesprze straż pożarną

Powiat ostrzeszowski dołoży do zakupu łodzi ratowniczej – z wnioskiem o dofinansowanie do Zarządu Powiatu wystąpił komendant Komendy Powiatowej PSP st. Bryg. Tomasz Mak. Chodzi o łódź z napędem silnikowym i przyczepką transportową.
Państwowa Straż Pożarna zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w ramach swoich zadań jest zobowiązana do niesienia pomocy tonącym, ratowania ludzi na wodach powodziowych oraz likwidacji nagłych zagrożeń dla środowiska wodnego.
Jak pokazuje analiza zagrożeń, na terenie powiatu ostrzeszowskiego tylko za sprawą Prosny oraz zalewu Blewąska, powierzchnia zalewowa wynosi prawie 2400 hektarów, a do ewentualnej ewakuacji przewidzianych jest ponad 30 gospodarstw zamieszkanych przez ok. 160 osób. Wysokie jest również  ryzyko utonięć. W związku z tym Komenda Powiatowa PSP złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej w ramach naboru wniosków z zakresu doposażania jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, a koszt zakupu łodzi ratowniczej wynosi 55 tysięcy, dlatego strażacy zwrócili się o finansowe wsparcie do samorządu powiatowego oraz samorządów miejskich i gminnych powiatu ostrzeszowskiego. Wspólna pomoc finansowa przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, podkreśla komendant Tomasz Mak.
Sprawa była omawiana na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content