AktualnościWszystkie

Rozdysponowano środki na zadania w sferach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu przyznał dotacje organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej w 2021 roku. Uchwałę w tej sprawie Zarząd przyjął na swoim 108 posiedzeniu. Uchwała stanowi jeden z elementów realizacji Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
I. Zadanie w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Zadanie 1. Wspieranie tradycji kulturalno-społecznych i kulinarnych powiatu poprzez organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu przyznał Stowarzyszeniu Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania kwotę 6000 zł.
II. Zadania w sferze: kultura fizyczna
Zadanie 1. Organizacja imprez sportowych wynikających z Kalendarza Imprez Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu przyznał Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu kwotę 62000 zł.
Zadanie 2. Organizacja imprez i zawodów sportowych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu oraz Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie.
Na realizację zadania Zarząd przyznał Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie kwotę 51000 zł.
Zadanie 3. Organizacja 56. Crossu Ostrzeszowskiego.
Została zgłoszona jedna oferta, jednak organizacja zrezygnowała z udziału w konkursie.

Wybór organizacji, którym przyznano dotacje nastąpił w drodze konkursu – komisja konkursowa pracowała w składzie: radna Rady Powiatu, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Krzyżańska-Hyłka (przewodnicząca), zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Maria Gąsiorek (zastępca przewodniczącej) oraz specjalista Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Jacek Pomykała.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content