AktualnościWszystkie

RIO pozytywnie o budżecie powiatu

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania opinii RIO, oprócz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, była uchwała budżetowa na 2021 rok i uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024.

Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 782 468 przy planowanym deficycie w kwocie 5 217 488 zł. Dochody wykonano w wysokości 87 775 064 zł, czyli na poziomie 102,39%; wydatki wykonano  kwocie 86 992 595 zł, co stanowi 95,65% wielkości planowanej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content