AktualnościWszystkie

Rehabilitacja 25 Plus – podsumowanie IV edycji

20 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję pilotażowego programu “Rehabilitacja 25 Plus” w roku 2023/2024, przeznaczonego dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Działania realizowane w ramach programu były przeznaczone dla nieposiadających zatrudnienia dorosłych absolwentów  z niepełnosprawnością intelektualną (w tym  z niepełnosprawnością sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami) niekorzystających z rehabilitacji społecznej  w placówkach dziennego pobytu. Uczestnicy programu otrzymali wsparcie m.in. w dziedzinie aktywizacji zawodowej, opieki, mogli również rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zdobywać i utrwalać nowe umiejętności i sprawności. Korzystali także z poradnictwa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i bieżących spraw życia codziennego. Zapewniono im ciepłe posiłki oraz transport. W związku z uzyskanym przez SOSW w Ostrzeszowie dofinansowaniem z PFRON na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach programu “Rehabilitacja 25 Plus” zostały utworzone nowe pracownie: zajęć językowych, pomocy domowej, teatralnych oraz krawieckich. Jedna z pracowni zmieniła nieco swój profil, poszerzając swe działania o zajęcia fotograficzne. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie, które wzbogaciły warsztat pracy oraz uatrakcyjniły zajęcia. Dzięki temu uczestnicy zajęć mogli aktywnie spędzać czas, realizować twórcze działania artystyczne, nabywać praktyczne umiejętności przydatne w gospodarstwie domowym, dbać o szkolną zieleń, poznawać podstawy języka angielskiego oraz uczyć się sztuki fotografii. To nie wszystko. W ramach programu absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy brali udział w imprezach turystycznych, wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych, szkolnych imprezach i uroczystościach.

Jak podkreśla terapeutka SOSW Monika Pisulla, spotkanie podsumowujące IV edycję programu „Rehabilitacja 25 Plus” przygotowali jego uczestnicy – w ramach zajęć gastronomicznych nakryli stoły, rozłożyli przygotowany uprzednio poczęstunek dla przybyłych gości. W spotkaniu oprócz absolwentów uczestniczyli ich rodzice oraz terapeuci prowadzący zajęcia w poszczególnych pracowniach i dyrekcja placówki. Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania działań zrealizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z realizacją zajęć oraz podziękowania za całoroczną pracę zarówno uczestnikom, jak i terapeutom prowadzącym poszczególne pracownie – podsumowuje M. Pisulla.

Więcej na temat projektu na stronie: https://soswostrzeszow.szkolnastrona.pl/p,206,pilotazowy-program-rehabilitacja25-plus-20232024

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content