AktualnościWszystkie

Rehabilitacja 25 plus – podsumowanie

21 czerwca 2023 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące III edycję pilotażowego programu “Rehabilitacja 25 Plus” w roku 2022/2023, przeznaczonego dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Poniżej prezentujemy podsumowanie programu opracowane przez jego koordynatorkę Monikę Pisullę:

Uczestnicy programu w ramach zajęć pracowni gospodarstwa domowego nakryli stoły, rozłożyli przygotowany uprzednio poczęstunek dla zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli prócz absolwentów również ich rodzice, terapeuci prowadzący zajęcia w poszczególnych pracowniach oraz dyrekcja placówki. 

Działania, którymi zostali objęci beneficjenci programu przeznaczone były dla nieposiadających zatrudnienia, dorosłych absolwentów  z niepełnosprawnością intelektualną, w tym  z niepełnosprawnością sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, niekorzystających z rehabilitacji społecznej  w placówkach dziennego pobytu. Uczestnicy programu otrzymali wsparcie m.in. w dziedzinie aktywizacji zawodowej, opieki, mogli również rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zdobywać i utrwalać nowe umiejętności i sprawności. Korzystali również z poradnictwa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, bieżących spraw życia codziennego, ciepłych posiłków w trakcie pobytu w placówce oraz organizacji transportu.

W związku z uzyskanym przez SOSW w Ostrzeszowie dofinansowaniem z PFRON na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach programu “Rehabilitacja 25 Plus”, zostały utworzone dwie nowe pracownie: zajęć arteterapeutycznych oraz muzykoterapii. Wyremontowane i wyposażone zostały dwa pomieszczenia służące uczestnikom zajęć, zakupione pomoce dydaktyczne, w tym m. in. mobilne sztalugi do ekspresji twórczej, stroje do zajęć choreoterapeutycznych, materiały do zajęć plastycznych oraz instrumenty muzyczne. W powstałych pracowniach uczestnicy programu realizowali twórcze działania artystyczne, muzyczne i plastyczne oraz taneczne.

Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania działań zrealizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z realizacją zajęć oraz podziękowania za całoroczną pracę zarówno uczestnikom jak i terapeutom prowadzącym poszczególne pracownie. 

Więcej na temat projektu na stronie:

http://soswostrzeszow.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=198

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content