AktualnościWszystkie

Radni o przyszłorocznym budżecie

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Powiatu VI kadencji. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy radni Rady Powiatu, by wspólnie omówić i zaopiniować projekt przyszłorocznego budżetu powiatu oraz Wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2022.
Projekt budżety przedstawił radnym skarbnik powiatu Czesław Mitmański.
Dochody powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 68.947.674 zł, co w stosunku do projektu planu na 2018 rok w kwocie 62.846.188 zł stanowi 109,71%.
Ogólna kwota subwencji ogólnej dla powiatu zaplanowana została w wysokości 25.470.424 zł, co stanowi 110,34% w stosunku do projektu planu 2018 roku.
Wydatki powiatu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 67.756.962 zł, co w stosunku do projektu planu na 2018 rok w kwocie 63.003.663 zł stanowi 107,54%.
Projekt uchwały budżetowej  określa:
– prognozowane dochody budżetu powiatu ostrzeszowskiego z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
– wydatki budżetu powiatu ostrzeszowskiego z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz zadań zleconych, własnych, zadań na podstawie porozumień i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych
– przeznaczenie nadwyżki budżetu powiatu
– przychody budżetu
– rozchody budżetu
– dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
– rezerwę ogólną i celową
– wydatki i zakupy inwestycyjne
– plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
Po obszernej dyskusji Komisja Finansów i Mienia Powiatu wstępnie przyjęli projekt budżetu na 2019 rok.
Ponadto radni zapoznali się z pakietem projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content