AktualnościWszystkie

Przyznano dotacje na realizację zadań wspierających dziedzictwo kulturowe oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu rozdzielił dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu:
zadanie 1: wspieranie tradycji kulturalno-społecznych i kulinarnych powiatu poprzez organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi – Zarząd przyznał na realizację tego zadania 6 tysięcy złotych stowarzyszeniu Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania.
W sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
zadanie 1: organizacja imprez sportowych wynikających z Kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska – Zarząd przyznał na realizację tego zadania 55 tysięcy złotych dla Powiatowego Związku Sportowego.
Zadanie 2: organizacja imprez i zawodów sportowych w ramach Kalendarza imprez sportowych Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu oraz Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  w Ostrzeszowie – Zarząd przyznał na realizację tego zadania 48 tysięcy złotych Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe.
Zadanie 3: organizacja 55 Crossu Ostrzeszowskiego – Zarząd przyznal na realizację tego zadania 7 tysięcy złotych Stowarzyszeniu Sportowemu Crossy Ostrzeszowskie.
Dotacje z budżetu powiatu przyznano na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także w oparciu o obowiązujący Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Oferty, jakie wpłynęły do konkursu przeanalizowała wcześniej komisja konkursowa otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Po przedyskutowaniu zgłoszonych projektów, komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu dofinansowanie poszczególnych zadań wszystkim podmiotom, które stanęły do konkursu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content