AktualnościWszystkie

Przystanek WTZ – spotkanie z ROPS-em

Przedstawiciele domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków pomocy społecznej i innych placówek oraz organizacji działających w obszarze pomocy społecznej wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 13 kwietnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie; gości przywitała wicestarosta Zofia Witkowska.

Kierowniczka Działu Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Maria Krupecka podzieliła się informacjami na temat działań prowadzonych przez ROPS na rzecz osób z ograniczoną sprawnością. Rozmawiano o procesie dezinstytucjonalizacji, o propozycjach bezpłatnych szkoleń i warsztatów, oraz o możliwościach pozyskiwania wsparcia finansowego w ramach programów realizowanych przez ROPS oraz PFRON.

Istotnym tematem spotkania było mieszkalnictwo wspomagane; uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia cyklu filmów z cyklu „Azymut – samodzielność”. Wiodącym tematem spotkania był projekt „Przystanek WTZ”, który jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsc aktywizacji zawodowej i wsparcia osób z niepełnosprawnościami – uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, absolwentów ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkół specjalnych i z klasami integracyjnymi – w przechodzeniu na kolejne etapy rehabilitacji zawodowej. Jednym z celów projektu „Przystanek WTZ”, jest utworzenie zakładu aktywności zawodowej dla aglomeracji poznańskiej (w Wielkopolsce działa 9 zakładów aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami; jeden z nich funkcjonuje w powiecie ostrzeszowskim – w Książenicach).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content