AktualnościWszystkie

Projekt „Razem Możemy Więcej”

Została podpisana umowa pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrzeszowie a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu „Razem Możemy Więcej”. Projekt będzie realizowany wspólnie z gminą Kobyla Góra oraz miastem i gminą Grabów nad Prosną.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu „Adaptacja i aktywizacja obywateli Ukrainy na terenie powiatu ostrzeszowskiego:

– zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, związanej ze zdrowiem psychiczno-fizycznym – również w odniesieniu do doświadczenia migracji, a także doświadczenia różnic kulturowych czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca i jego rodziny

– zapewnienie niezbędnego tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi [np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnienie obowiązków obywatelskich, korzystanie z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej]

– wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach i aktywności głównych interesariuszy środowiska szkolnego (np. asystentura w trakcie zajęć szkolnych oraz w kontaktach opiekunów z placówką oświatową, organizacja warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców, zarówno o tematyce dotyczącej kultury polskiej, jaki i kultury państw pochodzenia cudzoziemskich uczniów, wydarzeń o charakterze integracyjnym)

– specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content