AktualnościWszystkie

Rehabilitacja 25 plus – podsumowanie

Podsumowano I edycję pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 Plus”. Spotkanie podsumowujące realizację projektu, z udziałem Starosty Ostrzeszowskiego odbyło się w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie. Pogoda sprzyjała, więc spotkanie odbyło się w plenerze. Poczęstunek przygotowany został przez absolwentów w ramach zajęć kulinarnych. W podsumowaniu projektu wzięli udział również rodzice absolwentów, dyrekcja placówki oraz terapeuci, którzy prowadzili zajęcia w poszczególnych pracowniach.
Program skierowany był do niezatrudnionych osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Udział w programie wzięło 6 absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Uczestnicy uzyskali wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, opieki, mogli rozwijać swoje zainteresowania, pozyskać nowe umiejętności, ale też utrwalić już nabyte.
Dzięki udziałowi w programie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie poszerzył swoją bazę o dodatkowe pomieszczenia służące rekreacji i wypoczynkowi oraz pozyskał nowy sprzęt gospodarstwa domowego, biurowego, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i sprzęt sportowy. Wyremontowane i wyposażone  zostało również pomieszczenie służące uczestnikom projektu.
Spotkanie było okazją do podziękowań skierowanych zarówno do pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy zaangażowani byli w realizację projektu, jak i samych uczestników oraz ich rodziców.
Więcej na temat projektu na stronie: http://soswostrzeszow.szkolnastrona.pl/p,180,projekt-rehabilitacja-25-plus

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content