AktualnościWszystkie

Pozytywnie o ubiegłorocznym budżecie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2023 rok oraz o stanie mienia komunalnego. Z opinią RIO zapoznał się na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu.

Obowiązek przedłożenia przez Zarząd Powiatu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej wynika z ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający RIO nie wniósł do sprawozdania żadnych uwag – w ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego spełnia wymogi okreśłone przepisami ustawy o finansach publicznych.

Opinia ta stanowić będzie podstawę do podjęcia przez Radę Powiatu decyzji o absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content