AktualnościWszystkie

Powierzenie stanowisk dyrektorów

W związku z upływem pięcioletnich kadecji dyrektorów Zespołu Szkół nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Zarząd Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnieciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych, z dniem 1 września 2021 roku przedłużył powierzenie stanowisk dyrektorów dotychczasowym dyrektorom – Dariuszowi Grzesikowi i Michałowi Błochowi. Swoją decycję Zarząd Powiatu oparł na Ustawie Prawo oświatowe, Ustawie o samorządzie terytorialnym oraz na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednstek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Akty powierzenia stanowisk wręczono 24 sierpnia w gabinecie Starosty Ostrzeszowskiego w obecności członków Zarządu Powiatu.
Dyrektorzy będą pełnić swoje funkcje przez kolejną pięcioletnią kadencję, czyli do 31 sierpnia 2026 roku.
Kadencja trzeciego z dyrektorów prowadzonych przez powiat szkół ponadpodstawowych –  Zespołu Szkół nr 2 – Ziemisława Szmaja upływa w 2022 roku.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content