AktualnościWszystkie

Powierzenie stanowisk dyrektorów, wręczenie aktów nadania stopnia awansu nauczycielskiego

Starosta ostrzeszowski wręczył dziś (24 sierpnia) akty powierzenia stanowisk dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie – Katarzynie Kokoszko-Hodyjas oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej – Ziemisławowi Szmajowi. Oboje dyrektorzy pełnili wcześniej swoje funkcje, a po upływie kadencji wzięli udział w konkursach.

Powierzenie stanowisk odbyło się podczas posiedzenia Zarządu Powiatu. Starosta Lech Janicki wręczył dyrektorom stosowne dokumenty w obecności wicestarosty Zofii Witkowskiej, sekretarza powiatu Ireneusza Jeziornego, skarbniczki powiatu Urszuli Mikołajczyk-Machoł oraz członków Zarządu: Stefana Hebisza i Adama Mickiewicza, który pełni jednocześnie funkcję kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, a także dyrektora ZS nr 1 Dariusza Grzesika.

W drugiej części spotkania wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego trzem nauczycielom szkół ponadpodstawowych:
– Natalii Doruch-Pałce – nauczycielce wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej,
– Małgorzacie Przybył – nauczycielce języka angielskiego  w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej,
– Marcinowi Kokotowi – nauczycielowi Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich.

Nowo mianowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
Nauczyciele musieli wcześniej przejść procedurę awansu zawodowego i zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu.

Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole jest nauczycielem początkującym i zobligowany jest do zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego. Przygotowanie do zawodu trwa zasadniczo 3 lata i 9 miesięcy.
Wymagania do awansu zawodowego określa ustawa Karta Nauczyciela.  Warunkiem nadania nauczycielowi początkującemu stopnia nauczyciela mianowanego jest:
– spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela,
– odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela,
– posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
– uzyskanie pozytywnej opinii komisji o przeprowadzonych zajęciach,
– zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content