Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Karol Cieplik
Przyjmuje: w czwartki i piątki w godz. 7:30 – 15:30
biuro w Wydziale Budownictwa i Środowiska
nr tel. 515 705 282

e-mail: rzecznikkonsumentow@powiatostrzeszowski.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) jest niezależną organizacją pożytku publicznego,
która już od 1995 roku broni praw i interesów konsumentów. SKP udziela porad prawnych, konsultuje nowe przepisy konsumenckie, jest organizatorem licznych akcji edukacyjnych, w tym największej konsumenckiej imprezy edukacyjnej w kraju – Targów Wiedzy Konsumenckiej.

Back to top button
Skip to content