AktualnościWszystkie

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – nowa kadencja

W związku z zakończeniem kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych,  Starosta Ostrzeszowski powołał nowy skład tego opiniodawczo-doradczego organu. Kandydatów mogły wcześniej zgłaszać działające w powiecie ostrzeszowskim organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniono pięcioosobową radę, w której pracować będą:
– Iwona Rogozińska – Stowarzyszenie „Radość Niepełnosprawnym” w Ostrzeszowie,
– Małgorzata Mosińska – Stowarzyszenie „Wspólny Dom”  w Kochłowach,
– Jadwiga Skorupka – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” w Doruchowie,
– Katarzyna Kowalczyk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach,
– Maria Połomska – Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach.
Akty powołania do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wicestarosta Zofia Witkowska wręczyła podczas pierwszego posiedzenia Rady, które odbyło się 6 marca w starostwie powiatowym.


Dzień wcześniej – 5 marca – odbyło się ostatnie spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2020–2024, w której pracowały: Jadwiga Skorupka, Katarzyna Kowalczyk, Teresa Krowicka, Iwona Pilarska oraz Katarzyna Stempin. Wicestarosta Zofia Witkowska wraz z dyrektor PCPR Anetą Małolepszą złożyła  im podziękowania za czteroletnią współpracę.
Spotkanie odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Doruchowie. Zebrani mieli okazję zwiedzić i zapoznać się z działalnością tego ośrodka wsparcia, po którym gości oprowadziła kierownik Jadwiga Skorupka.

(fot. ŚDS Doruchów)


Sposób powołania, zadania oraz finansowanie wojewódzkich oraz powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych szczegółowo określają przepisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– ocena realizacji programów;
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content