AktualnościWszystkie

Powiat przekazał dotacje dla spółek wodnych

Dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu ostrzeszowskiego udzielił trzem spółkom wodnym samorząd powiatu ostrzeszowskiego. Właśnie podpisano umowy na dofinansowanie. Spółka Wodna gminy Doruchów otrzyma z budżetu powiatu 7000 złotych, Spółka Wodna Gminy Czajków 3900, a Spółka Wodna w Grabowie nad Prosną 3750 złotych. Otrzymane pieniądze spółki chcą przeznaczyć na odmulanie rowów melioracyjnych.
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu powiatu oraz sposób jej rozliczania ustaliła Rada Powiatu w Ostrzeszowie w drodze uchwały nas majowej sesji. Dotacji celowej udziela się na bieżące utrzymanie, konserwację, remonty oraz wykonanie nowych urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu ostrzeszowskiego, na wniosek spółki wodnej w wysokości nie większej niż 30% wartości realizacji zadania. 
Powiat ostrzeszowski, podobnie jak cała Wielkopolska, jest jednym z regionów w Polsce gdzie w ostatnich latach corocznie na przemian występują susze i powodzie. W celu przeciwdziałania następstwom takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest regulacja stosunków wodnych za pomocą urządzeń melioracji szczegółowych, podstawowych i cieków naturalnych, stanowiących zespół naczyń połączonych. Sprawnie funkcjonują one wtedy, kiedy utrzymywane są we właściwym stanie technicznym. Efekt ekonomiczny można uzyskać wówczas gdy oba te systemy będą sprawne. Regulacja stosunków wodnych gleb jest niemożliwa przy utrzymaniu sprawności tylko urządzeń melioracji podstawowych i cieków naturalnych, utrzymywanych na koszt Skarbu Państwa.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content