AktualnościWszystkie

Posiedzenie Zarządu Powiatu

30 listopada odbędzie się 193 posiedzenie Zarządu Powiatu. Proponowany porządek obrad przewiduje między innymi takie punkty jak: autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2028, autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2022 rok, informacja Komisji Konkursowej opiniująca oferty złożone w konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku, zatwierdzenie planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej na 2023 rok, informacja DPS Kochłowy o przeprowadzonych remontach w 2022 roku, wystąpienie Starosty Ostrzeszowskiego do Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie obowiązku pełnienia przez apteki dyżurów w porze nocnej oraz w dni świąteczne.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content