AktualnościWszystkie

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Jutro zbierze się Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie. Posiedzenie zdominują sprawy drogowe – dotyczące wniosków i pytań związanych z budową i remontem dróg i chodników w powiecie ostrzeszowskim. Ponadto Zarząd przyjmie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie ostrzeszowskim. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku, do 30 kwietnia, odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa, ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby pomocy społecznej powiatu ostrzeszowskiego, określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
Ponadto Zarząd Powiatu wypracuje stanowisko w sprawie wymogów ustawowych związanych ze zmniejszeniem liczby wychowanków Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Na zakończenie posiedzenia członkowie Zarządu zapoznają się z protokołem kontroli działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach, jaką w kwietniu przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content