AktualnościWszystkie

Posiedzenie Zarządu Powiatu

12 grudnia po raz 243 zbierze się Zarząd Powiatu VI kadencji. Proponowany porządek obrad przewiduje między innymi następujące zagadnienia:

– projekt uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia nowego regulaminu organizacyjnego PCPR,

– pisma Wojewody o zmianie dotacji celowych,

– wnioski jednostek o dokonanie zmian w planie finansowym,

– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2028,

– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,

– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie realizacji zadania: przebudowa ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

– prośba Związku Inwalidów Wojennych RP o udzielenie pomocy świątecznej dla członków oddziału z terenu powiatu ostrzeszowskiego,

– zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o kontroli problemowej z zakresu interwencji kryzysowej w PCPR Ostrzeszów,

– pismo Wojewody o rozpoczęciu procedury sporządzania umów o dofinansowanie zadań drogowych na 2024 rok,

– pismo Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej o zatwierdzenie preliminarza kosztów działalności,

– wniosek I LO  o przyznanie zajęć wyrównawczych z matematyki,

– wniosek do NFZ o poradnię ortopedyczną

– petycja do Rady Powiatu o ścieżkę pieszo-rowerową przy drodze powiatowej nr 5583,

– informacja ŚDS Doruchów z wykorzystania dotacji za okres 11 miesięcy.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content