AktualnościWszystkie

Popisano umowy na modernizacje dróg

5 kwietnia podpisano umowy na modernizacje dróg powiatowych Strzyżew–Mikstat oraz Palaty do granicy województwa. Podpisy pod dokumentami złożyli: starosta Lech Janicki, wicestarosta Zofia Witkowska przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Urszuli Mikołajczyk-Machoł oraz właściciele Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Ostrzeszowie Andrzej i Tomasz Krowiccy. Ponieważ zadania będą realizowane we współpracy samorządu powiatowego oraz samorządów miejskich i gminnych, w spotkaniu podczas którego podpisano umowy, uczestniczyli: burmistrz i wiceburmistrz Grabowa nad Prosną Maksymilian Ptak i Anna Mądra, burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński, wójt Czajkowa Henryk Plichta i wójt Kraszewic Konrad Kuświk. Na spotkaniu obecny był także przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski, wiceprzewodniczący Radosław Gatkowski, członkini Zarządu Powiatu Marianna Powązka, sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny, oraz drogowcy: Małgorzata DOmazer, Waldemar Rybczyński i kier. Wiesław Dombek – z Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi Starostwa Powiatowego i inspektor nadzoru Paweł Grzesiek.

W przygotowaniu są umowy na wykonanie kolejnych zadań drogowych: Palaty do granicy województwa i Biernacice–Giżyce.

 Poniżej – szczegóły zadań inwestycyjnych:

  1. Modernizacja drogi powiatowej nr 5316P Strzyżew–Mikstat:

program: „Polski ład”
długość odcinka:  1,5 km
dofinansowanie: 1 900 000 zł
całkowita wartość zadania:  2 000 000 zł
Wykonawca: PRDM Ostrzeszów, ul. Składowa 2
Realizowane przy współpracy samorządu powiatowego oraz samorządu miasta i gminy Mikstat.  
Umowa podpisana 5 kwietnia                 

2. Remont drogi powiatowej 5585 Palaty do gr. woj.  I – II etap od skrzyżowania z dr. woj. 449 do m. Racławice:
program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
długość odcinka: 2,233 km
dofinansowanie:  1 638 769 zł
całkowita wartość zadania: 2 731 282 zł
Wykonawca: PRDM Ostrzeszów, ul. Składowa 2.
Realizowane przy współpracy samorządu powiatowego oraz samorządu miasta i gminy Grabów n. Prosną
Umowa podpisana 5 kwietnia

3. Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do gr. woj. V etap od m. Czajków do skrzyżowania w kier. Stara Wieś:
program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
długość odcinka: 3 km
dofinansowanie: 2 220 592 zł
całkowita wartość zadania: 3 700 988 zł
Wykonawca:  Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Blaszki
Realizowane przy współpracy samorządu powiatowego oraz samorządu gminy Czajków

Zadanie Miasta i Gminy Grabów n. Prosną – w trakcie przygotowania przetargu
Modernizacja drogi powiatowej nr 5315P Biernacice–Giżyce w m. Giżyce:
program: „Polski ład” 
długość: 900 mb
koszt – nie podaje się przed przetargiem
Dodatkowe zadanie realizowane przy współpracy samorządu powiatowego oraz samorządu miasta i gminy Grabów n. Prosną.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content