AktualnościWszystkie

Podsumowano kontrolę w DPS Marszałki

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu podsumowała kontrolę, jaką przeprowadzono w grudniu ubiegłego roku w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. 4 stycznia na posiedzeniu komisji, w obecności dyrektor DPS Katarzyny Kulok omówiono i przyjęto protokół kontroli.
Kontrolę funkcjonowania DPS w Marszałkach przeprowadził zespół kontrolny pod przewodnictwem Krystyny Sikory, na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych i udostępnionych przez dyrektor DPS, oraz wizytacji placówki. Zakres kontroli obejmował między innymi takie zagadnienia jak majątek DPS i jego stan techniczny oraz bieżące potrzeby jednostki, plany i zamierzenia inwestycyjne na 2022 rok.
DPS w Marszałkach przeznaczony jest dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych, a w szczególności dla: osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, osób niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, osób którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Na dzień 1 grudnia 2021 roku w DPS przebywało 134 mieszkańców,  w tym 22 z powiatu ostrzeszowskiego.
Zespół kontrolny obejrzał budynki DPS z zewnątrz; ze względu na stan epidemii i bezpieczeństwo mieszkańców, nie przeprowadzono wizji  pomieszczeń wewnętrznych. Po zakończeniu prac kontrolnych, zespół kontrolny zawnioskował o pilne zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na naprawę dachu budynku DPS oraz o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w roku 2022 lub 2023 na konserwację elewacji budynków DPS Marszałki (części drewnianej).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content