AktualnościWszystkie

Podsumowano kontrole w Domu Dziecka oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Komisja Rewizyjna przyjęła protokoły kontroli przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Protokoły omówiono w obecności dyrektorów placówek – Katarzyny Kokoszko-Hodyjas i Iwony Suchorskiej-Kurzawy.
Kontrolę w SOSW przeprowadzono w maju 2022 roku. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: organizacja nauczania w roku szkolnym 2021/22, baza dydaktyczna SOSW, remonty przeprowadzone w latach 2020-2022, projekty realizowane przez SOSW, osiągnięcia uczniów SOSW, wykonanie budżetu jednostki za 2021 rok, plan na 2022 rok, potrzeby bieżące jednostki, plany i zamierzenia inwestycyjne na 2022 i dalsze lata, pozyskane środki zewnętrzne, stan  budynku i majątku.
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, po przeprowadzonej kontroli oraz wizytacji, stwierdziła, że placówka prowadzona jest w sposób wzorcowy. Starania dyrekcji i pracowników  przyczyniły się do znacznej poprawy  warunków pracy i nauczania. Zaangażowanie całego personelu przyczyniło się do pozyskania znacznych środków pieniężnych i materialnych od sponsorów. W celu poprawienia warunków nauczania i rehabilitacji uczniów szkoła winna posiadać salę gimnastyczna oraz windę osobową. Wśród zaleceń pokontrolnych znalazło się pozyskanie środków zewnętrznych na te inwestycje.
W Domu Dziecka kontrolą objęto całokształt funkcjonowania w 2022 roku placówek w Ostrzeszowie i Książenicach. Wśród wypracowanych przez zespół kontrolny wniosków znalazło się m.in.: zwiększenie dofinansowania do Domów Dziecka w Ostrzeszowie i Książenicach, podział kosztów utrzymania specjalistów i administracji na dwa Domy Dziecka, rozważenie przeniesienia kosztów utrzymania dyrektora na funkcjonowanie Starostwa, zakupienie samochodu osobowego na potrzeby Domów Dziecka, nagradzanie wychowawców, specjalistów i administracji nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content