AktualnościWszystkie

Podsumowali kontrolę

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu podsumowała kontrolę przeprowadzoną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Protokół kontroli przyjęto dzisiaj, na posiedzeniu komisji, z udziałem dyrektor PCPR Bożeny Powązki.

Kontrolę realizacji zadań statutowych  PCPR w Ostrzeszowie w 2018 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził w drugiej połowie maja. Kontrolerzy skupili się na takich zagadnieniach jak: roczny budżet, struktura zatrudnienia oraz absencja chorobowa.
Zespół kontrolny po analizie dokumentów oraz wizytacji w PCPR między innymi zwrócił uwagę na konieczność podwyższenia wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz podwyższenie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. Ponadto zespół kontrolny proponuje, aby Zarząd Powiatu rozważył zwiększenie zatrudnienia w Zespole ds. Pieczy Zastępczej o etat psychologa oraz pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Inna z propozycji zespołu kontrolnego dotyczyła zakupu lub najmu nowego samochodu dla jednostki (obecny Ford Focus  z 2003 roku ze względu na znaczny przebieg i stan techniczny generuje koszty związane z naprawami i utrzymaniem). Propozycje Komisji Rewizyjnej zostaną przedłożone Zarządowi Powiatu.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content