AktualnościWszystkie

Podsumowali kontrolę w WTZ

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu podsumowała kontrolę, jaką przeprowadziła w październiku w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej. Protokół kontroli został odczytany i omówiony 22 listopada w obecności kierownik WTZ Bogumiły Ofiary.

Zakres kontroli obejmował takie zagadnienia jak: liczba uczestników, majątek WTZ i jego stan techniczny oraz potrzeby bieżące jednostki, plany i zamierzenia inwestycyjne na 2022 rok.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej został uruchomiony dnia 15 października 1997 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Brat. Od roku 2004 podlega Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu. Głównym celem ośrodka jest niesienie pomocy osobom dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną i z chorobami psychicznymi. Działania prowadzone w ramach rehabilitacji społecznej powinny prowadzić do pełnego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym, aby osoba uczestnicząca w zajęciach czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Rehabilitacja zawodowa ma na celu przywrócenie lub pozyskanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Odbywa się to przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, które prowadzi się w siedmiu pracowniach: plastycznej, krawieckiej, stolarskiej, gospodarstwa domowego, techniczno-multimedialnej, ogrodniczo-gospodarczej, pracowni technik różnych, rehabilitacji ruchowej.

 Obecnie do Warsztatu uczęszcza 40 osób z terenu powiatu ostrzeszowskiego, kaliskiego, sieradzkiego i ostrowskiego.

WTZ w swoich zasobach posiada 13 pomieszczeń o łącznej powierzchni  276,70 m². Zespół Kontrolny po obejrzeniu pomieszczeń stwierdził, że są one zadbane, ale zbyt małe; łazienki wymagają remontu i dostosowania do osób niepełnosprawnych; wymogi przeciwpożarowe są spełnione w całym budynku.

Najważniejszym zadaniem do wykonania w 2022 roku jest przeprowadzenie remontu łazienek i pomieszczeń gospodarczych. Konieczne jest także powiększenie pracowni zajęciowej i rehabilitacyjnej oraz odnowienie elewacji.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content