AktualnościWszystkie

PCPR zaprasza do składania ofert na usługę psychoterapii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę psychoterapii:
a) w zakresie diagnozy pogłębionej dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
b) w ramach usług wspierających rozwój, kompensujących opóźnienia,
c) w ramach usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej,
d) w ramach usług wsparcia rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych opiekunów usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia,
w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Termin składania ofert upływa 31 maja. Szczegółowe informacje znaleźć można pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190379

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content