AktualnościWszystkie

PCPR zaprasza do składania ofert na realizację usługi logopedii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi logopedii (na rok 2024):
a) Logopedia w zakresie diagnozy pogłębionej dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej
b) Logopedia w ramach usług wspierających rozwój, kompensujące opóźnienia
w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły oferty: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190849

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content