AktualnościWszystkie

Otrzymaliśmy środki na wsparcie kształcenia zawodowego

Prawie 2,5 miliona złotych otrzyma powiat ostrzeszowski na kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego.
Projekt obejmuje przebudowę kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie z adaptacją na sale dydaktyczne kształcenia zawodowego, adaptację budynku D Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie na cele pracowni programistycznej oraz zakup wyposażenia pracowni teoretycznej i praktycznej nauki zawodów oraz rozwijania u uczniów ZS nr 1 i ZS nr 2 kompetencji kluczowych na rynku pracy. Przedsięwzięcie obejmuje także opracowanie studium wykonalności, opracowanie projektu technicznego przebudowy kotłowni w ZS nr 1 w Ostrzeszowie, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z przebudową kotłowni w ZS nr 1 i adaptacją budynku D ZS nr 2 w Ostrzeszowie oraz realizację działań informacyjno-promocyjnych – wyjaśnia zastępca kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Ludmiła Cieślarczyk.
Nowo utworzone oraz doposażone w ramach projektu pracownie będą wykorzystywane do kształcenia uczniów w zawodach:
– w Zespole Szkół nr 1: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, technik technologii drewna, stolarz, tapicer, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelnerstwa, kucharz, barman, barista;
– w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie: technik programista, teleinformatyk.
Wniosek o dofinansowanie zgłoszono do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś 9, Działanie 9.3 ,,Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2,,Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 926 114 zł, a dofinansowanie stanowić będzie 85% tej kwoty. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 rok.
Uchwałę o przyznaniu dofinansowania projektowi pn. Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w miniony czwartek – 22 kwietnia.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content