AktualnościWszystkie

Opieka wytchnieniowa – nabór wniosków

Powiat ostrzeszowski informuje, że w 30 października Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki zyskają czas, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i wnioskowania o środki finansowe na realizację programu Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Z uwagi konieczność określenia skali potrzeb w zakresie realizacji programu prosi się osoby zainteresowane o kontakt z kierownikiem Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach: nr tel.: 62 732 07 00,  e-mail: awajswardega@dpsmarszalki.pl

Szczegółowe informacje o programie pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content