AktualnościWszystkie

Ogłoszenie geodezyjne I

Na terenie miasta i gminy Grabów nad Prosną oraz na terenie miasta i gminy Mikstat przystąpiono do opracowania inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).Wykonawcą tej pracy geodezyjnej jest firma PAX Geodezja i Nieruchomości z  siedzibą w Poznaniu przy ulicy Karpia 19A/18.
Pracownicy wykonawcy opracowania będą w okresie od sierpnia do października bieżącego roku dokonywać niezbędnych pomiarów geodezyjnych elementów sieci uzbrojenia terenu.
Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosimy o umożliwienie wejścia geodetom na posesję w celu dokonania pomiarów geodezyjnych.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zmianami) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content