AktualnościWszystkie

Ogłoszenie geodezyjne II

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego przystąpiono do realizacji prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wykonaniem przeglądu i konserwacji znaków szczegółowej osnowy wysokościowej oraz sporządzeniem projektu technicznego.
Wykonawcą powyższej pracy geodezyjnej jest firma Geodesis Sp. z o.o. z siedzibą w  Częstochowie przy ulicy Starzyńskiego 8/101.
Pracownicy wykonawcy opracowania będą w okresie od sierpnia do  września bieżącego roku dokonywać niezbędnych pomiarów geodezyjnych znaków szczegółowej osnowy wysokościowej.
Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosimy o umożliwienie wejścia geodetom na posesję w celu dokonania pomiarów geodezyjnych.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zmianami) osoby wykonujące prace geodezyjne i  kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content