AktualnościWszystkie

Od bierności do aktywności

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych realizuje projekt „Od bierności do aktywności”, którego celem jest integracja społeczno-zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców województwa wielkopolskiego. Oferta jest adresowana do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:

Projekt jest realizowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content