AktualnościWszystkie

Obradowała Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna na ostatnim swoim posiedzeniu (29 stycznia) przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2020 roku; dokument zostanie przekazany Radzie Powiatu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w 2020 roku przeprowadziła 5 kompleksowych kontroli. Ich przedmiotem były zagadnienia związane z gospodarką finansową powiatu, głównie wykorzystania środków budżetowych realizowanych zarówno przez Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne. I tak przeprowadzono kontrole:
1. Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi w zakresie kosztów jego funkcjonowania.
2. Funkcjonowania Stowarzyszenia „Crossy Ostrzeszowskie” w zakresie przekazywanej dotacji z budżetu powiatu.
3. Kontrole:
a. rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego za 2019 rok,
b. sprawozdania finansowego powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok,
c. analizy mienia komunalnego powiatu ostrzeszowskiego.
4. Funkcjonowania powiatowego rzecznika konsumentów w Ostrzeszowie.
5. Funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.
Ponadto Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą i kontrolą rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu za 2019 rok.
Pomimo sytuacji epidemicznej, komisja pracowała bez zakłóceń. W zależności od potrzeb jej spotkania odbywały się w trybie posiedzeń tradycyjnych lub spotkań online.
W Komisji Rewizyjnej pracują: Adam Grzyb (przewodniczący), Krystyna Sikora (wiceprzewodnicząca), Arkadiusz Suchanecki (wiceprzewodniczący), Ignacy Śmiatacz i Joanna Krzyżańska-Hyłka.              

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content