AktualnościWszystkie

Obradowała komisja oświaty

17 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Komisja dokonała analizy kalendarza imprez sportowych i kulturalnych powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok. Jak poinformował kierownik wydziału oświaty Adam Mickiewicz, ponieważ z powodu pandemii nie odbyło się wiele z ujętych w kalendarzu imprez, środki na nie przeznaczone trafią do nadwyżki budżetowej.

Inspektor wydziału oświaty Dominika Grzesiak-Sikora przedstawiła komisji Informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego za rok szkolny 2020/2021. Dokument zawiera takie rozdziały jak: stan organizacyjny szkół i placówek, kadra pedagogiczna, doskonalenie zawodowe, działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, profilaktyka zdrowotna w szkołach, pomoc materialna – stypendia, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, finansowanie oświaty, wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty, efekty kształcenia oraz wyniki egzaminów zewnętrznych, kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, projekty realizowane w szkołach ze środków zewnętrznych. Opracowanie zostanie przedłożone Radzie Powiatu na XXXIX sesji, która odbędzie się 30 listopada.

Komisja wystąpiła z wnioskiem o wystąpienie do programu „Polski ład” z następującymi inwestycjami:
– budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego,
– wykonanie nawierzchni boiska szkolnego i drogi dojazdowej do warsztatów szkolnych,
– zadania modernizacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym m.in.: przebudowa piwnic i utworzenie nowych pracowni, założenie automatycznych bram wjazdowych, zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych, wybudowanie wyjścia ewakuacyjnego dla uczniów niemogących poruszać się samodzielnie, remont sali rekreacyjnej, korytarzy w internacie, świetlicy i sal lekcyjnych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content