AktualnościWszystkie

Obradował Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym uczestniczył przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego – ostrzeszowski starosta Lech Janicki.
Pod obrady zespołu trafiły między innymi takie zagadnienia jak:
– informacja Ministerstwa Zdrowia w kwestii ograniczenia dostępności do leków mieszkańców domów pomocy społecznej.
– problem związany z ustalaniem nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Apteki zobowiązane do pełnienia nocnych i świątecznych dyżurów, często nie wykonują nałożonego na nie uchwałą rady powiatu obowiązku. Ich właściciele, jako powód takiego stanu rzeczy wskazują głównie nieopłacalność pełnienia takich dyżurów. Związek Powiatów Polskich przygotował gotowy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, który z pewności przyczyniłby się do rozwiązania wskazanego problemu. Konsekwencja zaniechania po stronie Ministerstwa Zdrowia to brak realnego dostępu do leków w porze nocnej w wielu miejscowościach w Polsce.
– informacja MZ dotycząca zasad wypłaty pielęgniarkom podwyższonych wynagrodzeń oraz zapewnienia podmiotom leczniczym środków na ten cel począwszy od września 2019 roku.
– problem funkcjonowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Pomimo zapowiedzi wprowadzenia produktu kierowanego dla domów pomocy społecznej do dzisiaj nie ma informacji w tym zakresie. Obecny system zapewnienia opieki pielęgniarskiej w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia jest niewydolny i nie gwarantuje pensjonariuszom dostępu do świadczeń na poziome adekwatnym do stanu i potrzeb zdrowotnych. Rodzi to również pytanie o celowość i gospodarność zarządzania środkami pozostającymi w dyspozycji NFZ
– Kwestia stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów. Samorządy od lat apelują o zmianę przepisów w niniejszym zakresie, bowiem te obecnie obowiązujące z uwagi na anachroniczność, nieadekwatne do dzisiejszych czasów regulacje i terminologię nie odpowiadają wymaganiom obecnych realiów, w tym stanowi prawnemu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content