AktualnościWszystkie

O sytuacji w ośrodkach wsparcia

Aktualna sytuacja epidemiczna była tematem wideokonferencji, na którą Starosta Ostrzeszowski zaprosił dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

  • Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach: jednostka pracuje bez zakłóceń, zarówno personel, jak i pracownicy są zdrowi. W zawieszeniu pozostają pracownicy ZAZ mieszkający w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, którzy ze względów epidemicznych nie powinni opuszczać DPS, co niekorzystnie rzutuje na sytuację kadrową ZAZ-u.
  • Dom Dziecka: wszyscy podopieczni oraz opiekunowie są zdrowi.
    Placówka jest w wystarczający sposób zaopatrzona w środki ochrony osobistej.
    W Domu Dziecka panuje ścisły reżim sanitarny, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne wyjścia wychowanków są krótkie i kontrolowane.
  • Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach: ponieważ u 4 domowników wystąpiła podwyższona temperatura, a badania wymazowe dały wyniki dodatnie, dyrektor placówki Aneta Małolepsza podjęła decyzję o przeprowadzeniu badań na obecność koronawirusa u wszystkich podopiecznych placówki; na 73 mieszkańców, u 43 stwierdzono wynik pozytywny, przy czym nikt nie wykazuje żadnych objawów chorobowych i nikt nie musi być hospitalizowany. Wszystkie osoby „dodatnie” przebywają w izolacji. Jak podkreśla dyrektor, obsada kadrowa jest wystarczająca, a w domu panuje spokój. Placówka jest tez zaopatrzona w odpowiednią ilość sprzętu ochronnego.
  • Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach: w placówce panuje spokój, nie ma ani jednego przypadku koronawirusa. Na 122 mieszkańców, ponad 100 to ozdrowieńcy.
  • Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze: wszyscy mieszkańcy są zdrowi, nikt nie wykazuje żadnych niepokojących objawów. Na 150 mieszkańców 82 to ozdrowieńcy. Jak relacjonuje dyrektor DPS Małgorzata Dłubak, zaczęto już zbierać zgody opiekunów prawnych na szczepienia domowników.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content