AktualnościWszystkie

O programach unijnych dla rolnictwa oraz o modernizacji infrastruktury społecznej

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu na swoim ostatnim posiedzeniu 15 lutego przyjęła informację o zaległych (niezrealizowanych) programach oraz o bieżących przepisach obowiązujących w rolnictwie w ramach nowego budżetu UE. Informację przedstawił dyrektor Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie Andrzej Manikowski, który mówił między innymi o Programie Rozwojów Wiejskich i wsparciu dla inwestycji odtworzenia potencjału produkcji rolnej, a także programie modernizacji gospodarstw rolnych wspierającym montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła oraz o pomocy rolnikom w obszarze trzody chlewnej.

Drugim istotnym tematem posiedzenia był stan zaawansowania procedur przetargowych związanych z realizacją kompleksowej modernizacji infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim w ramach II edycji funduszu Polski ład, dlatego nas potkaniu obecne były dyrektorki Domów Pomocy Społecznej w Marszalkach, Kochłowach i Kobylej Górze: Katarzyna Kulok, Aneta Małolepsza i Aneta Łuczak, a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Powązka.

W ramach zadania, które zostanie dofinansowane z programu Polski ład planuje się modernizację i wymianę pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z izolacją przeciwwodną, przebudowę kominów wraz z udrożnieniem przewodów wentylacyjnych, wymianę stolarki okiennej, wykonanie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zabezpieczenie i wymianę elementów drewnianych elewacji, a także modernizację instalacji odgromowych.

W  DPS w Kochłowach planuje się modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację kotła olejowego, modernizację windy i łazienek i sanitariatów, a także modernizację budynku terapeutyczno-mieszkalnego pod względem dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych.

DPS w Kobylej Górze w ramach Polskiego ładu przeprowadzi modernizację szybu windowego, wymianę urządzenia dźwigowego, modernizację kotłowni gazowej i kotła gazowego, remont wybranych łazienek i sanitariatów oraz modernizację instalacji wodociągowej.

Również w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne związane z dostosowaniem do aktualnych przepisów oraz ekspertyzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Zakres prac obejmuje modernizację korytarzy z wymianą oświetlenia, czujnikami dymu, przyciskami oddymiania, wymianę dwóch par drzwi wejściowych, wykonanie wejścia ewakuacyjnego, z zabudową nowego korytarza w segmencie B, modernizację dwóch klatek schodowych, wymianę drzwi w holu oraz przebudowę dwóch klasopracowni.

Termin składania ofert w przetargu na realizację przedsięwzięcia upływa 17 lutego. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 30 listopada 2023 roku

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content