AktualnościWszystkie

O inwestycjach i remontach

O inwestycjach i remontach – w nawiązaniu do rankingu „Liderzy samorządowych inwestycji”

W nawiązaniu do rankingu liderów samorządowych inwestycji 2017-2019 opracowanego przez pismo samorządowe „Wspólnota”, zasadne wydaje się kilka słów wyjaśnienia powodów dalekiej (310) pozycji rankingowej powiatu ostrzeszowskiego.
Istotą jest tu rozróżnienie pojęć: inwestycja a remont. I tak, w wielkim skrócie:
INWESTYCJA – jest to budowa nowego lub przebudowa istniejącego budynku, drogi, chodnika, a także zakup urządzenia jako środka trwałego. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również koszty wykonania projektu technicznego.
REMONTEM nazywamy naprawę, konserwację, poprawienie standardu drogi lub innego obiektu, np. położenie na drodze dwuwarstwowego dywanika asfaltowego, powierzchniowe utrwalenie drogi oraz inne działania mające na celu przywrócenie nawierzchni odpowiedniej jakości.

Podstawowym działaniem samorządu powiatowego w ostatnich, cytowanych w rankingu latach, były remonty dróg powiatowych. Analizując tylko rok 2020 najogólniej przedstawia się to następująco:
Remontami były między innymi:
– położenie dywanika asfaltowego na drogach: Ostrzeszów-Mikstat, Doruchów-Kępno, Kotłów-Kaliszkowice, a także w Biskupicach Zabarycznych oraz w Mielcuchach,
– zadania realizowane w ramach Programu modernizacji dróg powiatowych 2020, w ramach którego nowy dywanik asfaltowy uzyska prawie 10 km dróg powiatowych: Kraszewice-Salamony w m. Wysoty i Głuszyna, Antonin-Niedźwiedź, Doruchów-Bobrowniki w Bobrownikach, Biernacice-Giżyce, Chynowa-Biskupice Zabaryczne, łącznej wartości ok. 2,5 mln zł.
– powierzchniowe utrwalenia dróg w Klonie, Jeleniach, Czajkowie, Doruchowie, Bobrownikach.
Remontem było również odnowienie elewacji obiektów I Liceum Ogólnokształcącego, jak i wszelkie działania wewnątrz obiektów prowadzonych przez powiat szkół ponadpodstawowych – modernizacje łazienek, sal lekcyjnych, odnowienie korytarzy itp. (w 2020 r. na kwotę 0,5 mln zł).
Remontem były działania w zakresie adaptacji obiektu byłej pralni szpitalnej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego oraz Przychodni Specjalistycznej.
Inwestycja przebudowy lub budowa nowej drogi, wymaga pozwolenia na budowę uwzględniającego wykonanie kanału technologicznego zwiększającego koszty zadania o 20-40 procent. Stąd też Rada Powiatu, o ile nie ma uzasadnienia lokowania ww. elementu w drodze,  wybiera rozwiązania tańsze ze względu na możliwości osiągnięcia większych efektów.
Niemniej jednak w 2020 roku samorząd powiatowy zrealizował także kilka inwestycji, np. przebudowę drogi Grabów-Osiek, przebudowę drogi w miejscowości Zawady, budowę chodników w Marszałkach, Kaliszkowicach Ołobockich i Czajkowie.
Samorządy realizują zadania inwestycyjne bądź remontowe w zależności od potrzeb związanych ze stanem posiadanego mienia. Mimo wyraźnych preferencji dla zadań inwestycyjnych niejednokrotnie wybierane są jednak zadania remontowe, o czym decydują przesłanki ekonomiczne, czyli bardziej efektywne zagospodarowanie posiadanych środków finansowych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content