AktualnościWszystkie

O działalności ZAZ

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie przyjął sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach w 2023 roku.

Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach prowadzi działalność od 2004 roku na podstawie umowy zawartej pomiędzy samorządem województwa wielkopolskiego a samorządem powiatu ostrzeszowskiego – organizatorem i organem prowadzącym Zakładu. ZAZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany przez Wojewodę Wielkopolskiego na czas nieokreślony.

Głównym celem zakładu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób oraz stwarzanie im jak najkorzystniejszych warunków do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działalność gospodarcza, prowadzona przez zakład ma tylko charakter pomocniczy, nie ma na celu osiągnięcie zysku, a uzyskiwane dochody (ewentualny zysk) przeznaczane są na zakładowy funduszu aktywności, z którego to finansowane są zadanie związane z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Na koniec 2023 roku Zakład zatrudniał 56 osób, w tym 45 osób niepełnosprawnych (25 osób ze znacznym i 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) oraz 11 pracowników personelu zakładu. Ponad 70 procent osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne. W 2023 roku ZAZ prowadził prowadzi działalność gospodarczą o charakterze usługowym, w tym: usługi pralnicze, prace z zakresu ochrony i hodowli lasu, montaż akcesoriów meblarskich, sortowanie i konfekcjonowanie artykułów spożywczych i znakowanie elementów rusztowań.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content