AktualnościWszystkie

Nowy regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach

Opracowana przez dyrekcję DPS propozycja przyjęcia nowego regulaminu wynikała z konieczności uaktualnienia obowiązującego od 2020 roku dokumentu pod względem przepisów prawa. Ponadto nowy regulamin ma udoskonalić funkcjonalność struktury organizacyjnej.
W schemacie struktury organizacyjnej DPS w Kochłowach wprowadzono następujące zmiany:
– z Działu Finansowo-Gospodarczego zostały wyodrębnione 2 działy: finansowy oraz administracyjno-gospodarczy,
– Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy podzielono na 2 sekcje: Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy, w którym wyodrębniono stanowiska terapeutyczne: pracownik socjalny, terapeuta, fizjoterapeta, psycholog, pracownik ds. kulturalno-oświatowych, oraz Dział Opiekuńczo-Medyczny, w którym wyodrębniono stanowiska opiekuńcze: pielęgniarka, opiekun, opiekun medyczny, pokojowy/a.
Ponadto, w celu dostosowania struktury do obowiązujących przepisów prawa, dodano samodzielne stanowiska pracy: inspektor BHP, inspektor ochrony danych osobowych, oraz stanowisko ds. kadr.
Nowy regulamin porządkuje zadania poszczególnych komórek organizacyjnych DPS.
Zarząd Powiatu przyjął opracowany przez dyrektor placówki regulamin w drodze uchwały na swoim 86 posiedzeniu.
DPS Kochłowy jest jednostką organizacyjną powiatu ostrzeszowskiego. Placówka jest przeznaczona dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content