AktualnościWszystkie

Nieodpłatną pomoc prawną poprowadzi Związek Młodzieży Wiejskiej

Zadanie publiczne w postaci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego powierzono Związkowi Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. Wybór został poprzedzony otwartym konkursem ofert przeprowadzonym na zasadach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie w oparciu o rozstrzygnięcie komisji konkursowej, stwierdził, że oferta Związku Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie, daje najlepszą gwarancję należytego wykonania zadania, w pełnym zakresie spełniając wymagania określone w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie.
Na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przyznano dotację w wysokości 64.020 złotych

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content