AktualnościWszystkie

Nabory wniosków o zorganizowanie stażu

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób pow. 30 roku życia RPO V

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie od 24 stycznia do 4 lutego prowadzić będzie  nabór wniosków pracodawców w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w tutejszym PUP w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób  bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrzeszowskim (V)” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020  współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego. Szczegóły – pod linkiem:

https://ostrzeszow.praca.gov.pl/-/9824542-nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-pow-30-r-z-rpo-v

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia POWER V

W dniach od 24 stycznia do 4 lutego prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrzeszowskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby, które się nie kształcą i nie szkolą. Szczegóły – pod linkiem:

https://ostrzeszow.praca.gov.pl/-/9270243-nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-do-30-r-z-power-v

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content