AktualnościWszystkie

Nabór na stanowisko ds. księgowości

Trwa nabór na stanowisko ds. księgowości.
Wymagania niezbędne:
– obywatelstwo polskie,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
– wykształcenie: wyższe (preferowany kierunek rachunkowość),
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nieposzlakowana opinia
Wymagania dodatkowe:
– biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
– co najmniej 2-letni staż pracy, preferowane doświadczenie w administracji publicznej,
– znajomość zasad ewidencji zdarzeń księgowych w jednostce budżetowej,
– ogólna znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie,
– podstawowa znajomość przepisów w zakresie ustaw o rachunkowości, finansów publicznych,
kodeksu cywilnego, ochrony danych osobowych.
– sumienność, rzetelność, solidność i odpowiedzialność,
– umiejętność pracy w zespole, i organizacji pracy własnej, komunikatywność, dyskrecja i dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– sporządzanie sprawozdań starostwa,
– sporządzanie sprawozdań zbiorczych powiatu,
– prowadzenie ksiąg syntetycznych i analitycznych dochodów starostwa,
– prowadzenie analityki opłat komunikacyjnych,
– prowadzenie analityki rozliczeń z jednostkami powiatu,
– prowadzenie analityki kar,
– kontrola ewidencji przebiegu pojazdu pracowników starostwa,
– zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych od dłużników starostwa,
– wystawianie faktur dotyczących umów dzierżaw,
Oferty można składać w terminie: do 30 maja 2022 roku.

Szczegóły naboru: tel. 62 732 00 61 oraz na stronie:
http://bip.powiatostrzeszowski.pl/a,32571,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracy-ds-ksiegowosci.html

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content