AktualnościWszystkie

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego

(fot. arch.)

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z województwa wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Uchwałę o jego utworzeniu Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął we wrześniu tego roku. Właśnie ruszył  nabór na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji.

Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego może zostać mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia. Nabór potrwa do 28 lutego 2023 roku.

Wymagane dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;

– rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działalność jest zaangażowany;

– samodzielnie napisana praca na temat „Wielkopolska moich marzeń – moja praca na rzecz województwa wielkopolskiego” (do 4 000 znaków);

– zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

 Wszystkie dokumenty zawierające własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego, należy przesłać do 28 lutego 2023 roku pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Kancelaria Sejmiku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego.

Regulamin oraz wszystkie potrzebne formularze są dostępne na stronie: https://www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content