AktualnościWszystkie

Matury 2023

(fot. arch.)

346 uczniów ostrzeszowskich szkół ponadpodstawowych przystąpiło w tym roku do egzaminu maturalnego:
1) I LO – 101 osób,
2) ZSnr1 :
– technikum – 96 osób,
3) ZSnr2:
– liceum ogólnokształcące – 44 osoby,
– technikum – 105 osób.

W tym roku egzaminy rozpoczęły się 4 maja i potrwają do 23 maja (termin główny).
Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.
Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.
‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.
Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎
Termin poprawkowy – 21 – 22 sierpnia 2023 r.‎
Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content