AktualnościWszystkie

LXX sesja Rady Powiatu

26 lutego o godzinie 12.00 w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbędzie się LXX sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LXX sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór sekretarza LXX sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołów LXVIII i LXIX sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
  b) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2024 rok,
  c) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2024-2029,
  d) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2024 roku,
  e) wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
  f) rozpatrzenia skargi z dnia 24 kwietnia 2023 roku na Starostę Ostrzeszowskiego.
 8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2024 rok.
 9. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
 10. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content