AktualnościWszystkie

LXVIII sesja Rady Powiatu

27 grudnia o godzinie 12.00 odbędzie się LXVIII  sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LXVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku LXVIII sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza LXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów LXVI i LXVII sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2024–2029:
– przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
– przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,
– głosowanie nad projektem uchwały,
b) uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2024 rok:̶
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
– przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu,
– przedstawienie opinii komisji,
– przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska zarządu w sprawie opinii komisji,̶  przedstawienie autopoprawek zarządu powiatu,
– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok,
– dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami zarządu powiatu i poprawkami komisji,
– dyskusja nad wniesionymi ewentualnymi poprawkami przez radnych powiatu,
– głosowanie nad autopoprawkami i poprawkami,
– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
c) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok,
d) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2023-2029,
e) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2023 roku.
6. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
7. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content