AktualnościWszystkie

LXVI sesja Rady Powiatu

29 listopada w sali sesyjnej starostwa powiatowego o godz. 11:00 odbędzie się LXVI sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku LXVI sesji Rady Powiatu.

3. Wybór sekretarza LXVI sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołów LXIV i LXV sesji Rady Powiatu.

5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego za rok szkolny 2022/2023.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok,

b) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2023–2029,

c) przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024–2026,

d) powierzenia samorządowi województwa wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja,

e) powierzenia Miastu i Gminie Ostrzeszów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

f) rozpatrzenia skargi z dnia 2 listopada 2022 roku na Starostę Ostrzeszowskiego,

g) skargi z dnia 2 listopada 2022 roku na pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie,

h) skargi z dnia 24 kwietnia 2023 roku na Starostę Ostrzeszowskiego,

i) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2023 r.,

j) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Ostrzeszowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,

k) zmiany uchwały nr XLI/224/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu ostrzeszowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostrzeszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

l) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2024,

m) zmieniająca uchwałę nr LXIV/310/2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie realizacji zadania: przebudowa i modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 6232P Trakt kaliski.

8. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.

9. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content