AktualnościWszystkie

LXI sesja Rady Powiatu – absolutorium dla Zarządu Powiatu

LXI sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie była sesją absolutoryjną, w związku z czym zaprezentowano na niej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym, a także z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz z opinią RIO o tej uchwale i z opiniami pozostałych komisji stałych Rady Powiatu  na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu. Po dyskusji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2022 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie. Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie za rok 2022 przyjęto dwunastoma głosami „za” przy trzech głosach „przeciw”; dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Serdeczne gratulacje dla Zarządu Powiatu przekazała senatorka RP Ewa Matecka, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia udziału samorządów w podatkach, podkreślając że samorządy nie powinny polegać tylko na dotacjach. Ewa Matecka życzyła samorządowcom między innymi większego dofinansowania do sfery ochrony zdrowia oraz oświaty.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content