AktualnościWszystkie

LIV sesja Rady Powiatu

30 listopada o godzinie 11:00 odbędzie się LIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LIV sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór Sekretarza LIV sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołów LI, LII i LIII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu
  w Ostrzeszowie.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego za rok szkolny
  2021/2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2022 rok,
  b) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2022-
  2028,
  c) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu
  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie
  Ostrzeszowskim w 2022 roku,
  d) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi
  i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2023,
  e) wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie dworu w Kuźnicy Grabowskiej.
 9. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego o pracy zarządu powiatu między sesjami.
 10. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content