AktualnościWszystkie

LIV sesja – informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Rada Powiatu przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego za rok szkolny 2021/2022. Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, wynika z art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.

Informacja obejmuje, zgodnie z ustawą, rok szkolny 2021/2022, a więc okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Materiał został opracowany w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej, dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, materiały przygotowane przez szkoły i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na podstawie własnych opracowań Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego za rok szkolny 2021/2022 prezentujemy poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content